אולם תצוגה,יפו

דלתות ותריסים מיושנים

דלת ממרוקו

דלת במסעדה, תל אביב

דלת בית פרטי, יפו

מסגרת מראה " מיושנת"

מסגרת מראה " מיושנת"

טכניקת "יישון"